De bestebierlanden in de wereld

De bestebierlanden in de wereld

De meesters van het bierbrouwen: een top 5

De liefdevoor bier is zo oud als de mensheidenbehoorlijkuniverseel. Overalterwereldwaarmensenzijnwordter bier gedronkenen bier gebrouwen.Maar wat zijn de toplanden als het gaat om de beste bieren? Een top vijf:

België

België staat aan de top als het gaat om bierbrouwen. En dat denken niet alleen bierliefhebbers en de Belgen zelf. Internationaal wordt België al decennialang erkend als het beste bierbrouwland en iedereen die een Lambiek, Saison, Dubbel of Witbiertje heeft geproefd weet dat niets deze sublieme smaak kan evenaren. Wat België zo bijzonder maakt is het feit dat de eeuwenoude tradities van brouwen in het land de innovatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bierbrouwen niet in de weg staan. OveralterwereldwordenpopulaireBelgischebierenzoalsKwak, Rodenbach, Gulden Draak, Chimay, Cantillon, Tilquinen Brasserie Dupontgedronken. Het vakmanschapwaarmeebrouwtechniekenwordentoegepastmaaktBelgiëzo’ngoedbierlanden het is onwaarschijnlijkdatdezeglobaalgewaardeerdeberoemdeBelgischebierenooit van de troongestotenzullenworden.

Het VerenigdKoninkrijk

Dat de meeste Britten kunnen drinken weet eigenlijk iedereen, maar het VK heeft ook een rijke traditie aan brouwers. Daarbij is bierbrouwerij in het VK een booming business: Het VerenigdKoninkrijkheeft op dit moment het grootsteaantalbrouwerijensinds WW2. Door technologischeontwikkelingenengroteinvesteringen in de bierbrouwindustrie in het land wordenalleaspecten van het proces van brouwen, van de productie van hop tot de manierwaaropfustengevuldworden, opnieuwuitgevonden. Groot-Brittanniëheeft het grootsteaantalbrouwerijen in de wereldenfrisse, innovatievebrouwerijenzoals Wild Beer Co, the Kernel, BeavertownenHarviestoungenieteneen steeds groterepopulariteit.

Duitsland

Duitslandstaat al geruimetijd in de top vijfen het land is nummerdrieals we kijkennaar de consumptie van bier. Duidelijk is dat de Duitsers bier serieus nemen: Duitsland heeft een wet die het Reinheitsgebot heet en de zuiverheid en kwaliteit van bier waarborgt. Dat betekent dat de meeste recepten en technieken al decennialang precies hetzelfde zijn. Het bekendeAyinger is een bier datoveralterwereldgedronkenwordtengebrouwen is volgensdezegoudenstandaard. Maar ookeeuwenoudebrouwerijenzoalsRiegelehoudentradities in ere.Hoewelerwordtvastgehoudenaantraditieszijnerookeenaantalvernieuwendejonge micro brouwerijenzoalsFreigeistenVagabundenBrauerei.Zijlatenzichmeerinspireren door techniekenuit het buitenland.

Amerika

Boze tongen beweren weleens dat er in de VS geen diepgewortelde traditie bestaat als het om bierbrouwen gaat, maar het is een feit, de VS is vandaag een wereldleider op het gebied van bieren. Als je verschillende rankings naast elkaar legt, staat de USA vaak bovenaan als het gaat om bier brouwen. De Amerikaanse wijze van bierbouwen wordt ook verspreid naar de rest van de wereld. Zo opende Brooklyn’s brewery eenvestiging in Zweden.Biertjes van brouwerijenzoals Budweiser, Hill Farmstead, Russian River en 3 Floyds wordeninternationaalgeadoreerd door vele fans.

Denemarken

Hoewel bieren uit Denemarken internationaal (nog) niet de grote bekendheid en de schare fans hebben als Belgische biertjes heeft het land een rijke bier traditie. Carlsberg en Tuberg zijn internationaal het meest bekend. Vooral seizoensbieren zijn de specialiteit van de Denen. Er is een wildgroei aan nieuwe, kleine brouwerijen maar ook bekende namen als Mikkellener doen het internationaal goed. Ook andere kleinere Deense brouwerijen zoals To Øl staan op de internationale lijsten.

Alle bieren van bovenstaande landen kan je beslist gaan proeven in de bars voor bierliefhebbers in Amsterdam.